Privacy

De Privacy Policy geldt voor iedereen die gebruik maakt van de door Happy Dish aangeboden diensten en hiervoor gebruik maakt van de website www.happydish.nl

Happy Dish kan de gegevens die door de klant verstrekt worden enkel gebruikt om bestellingen af te handelen.
De gegevens die voortkomen uit registratie/aanmelden en het plaatsen van bestellingen middels gebruik van www.happydish.nl  worden niet bewaard.

Happy Dish houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens die door de klant aan Happy Dish  verstrekt zijn zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Wanneer echter sprake is van uitvaardiging van een gerechtelijk bevel om gegevens te verstrekken zal op deze regel een uitzondering gemaakt worden.

Cookies
Happy Dish maakt geen gebruik van cookies. 

Vragen?
Bezoekers kunnen met hun vragen over onze Privacy Policy terecht bij Happy Dish.